Δ. Ιωαννιτών: Σεμινάριο για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών Δεδομένων

Διήμερο σεμινάριο για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών Δεδομένων πραγματοποίησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Ιωαννιτών.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι Διευθυντές και προϊστάμενοι του Δήμου και των νομικών του προσώπων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, την οριοθέτηση και νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη λογοδοσία και οργάνωση της συμμόρφωσης, την έννομη προστασία και ευθύνη, την προστασία στον δημόσιο τομέα κ.α.