Δ. Πάργας: Ανάπλαση κέντρου του Καναλλακίου μέσω LEADER

Αίτημα  χρηματοδότησης, με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου Καναλλακίου του Δήμου Πάργας», στο πλαίσιο του Προγράμματος  LEADER που διαχειρίζεται  η ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ,  και στη δράση «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», υπέβαλλε ο Δήμος Πάργας.

Το   συγκεκριμένο έργο  αποτελεί βασική  υποδομή  για τη  Δ.Ε. Φαναρίου  γιατί θα  αναβαθμίσει τον κεντρικό τομέα του οικισμού. Όπως είναι γνωστό έχει ήδη  δημοπρατηθεί και  συμβασιοποιηθεί και έχει συνολική δαπάνη,  σύμφωνα με τη σύμβαση, περίπου 190.000 ευρώ.

Περιλαμβάνει, στις κεντρικές οδούς Αχέροντος και Αγίου Παντελεήμονος και σε μήκος περίπου 500μ., εργασίες καθαιρέσεων μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, νέες πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και νησίδων, πλακοστρώσεις με κυβόλιθους, διαμόρφωση οδηγού  διέλευσης τυφλών, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου  στους κάθετους πεζόδρομους, τοποθέτηση σωληνώσεων, κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης όμβριων υδάτων, προμήθεια και εγκατάσταση οδοφωτισμού καθώς και διαγραμμίσεις και τοποθέτηση πινακίδων.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Προγράμματος, είναι δυνατόν να υποβληθούν αιτήσεις για χρηματοδότηση και επομένως είναι επιλέξιμα έργα που είτε είναι  δημοπρατημένα, είτε συμβασιοποιημένα.

Ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αξιοποιούμε όλα τα  χρηματοδοτικά εργαλεία για να  υλοποιήσουμε έργα και δράσεις στο  Δήμο Πάργας.  Αν το αίτημά μας αξιολογηθεί θετικά,  θα  εξασφαλίσουμε από   ευρωπαϊκούς πόρους το σύνολο της χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο  δημοπρατήθηκε  με ίδιους πόρους του Δήμου. Έτσι θα εξοικονομήσουμε χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».