Δ. Πωγωνίου: Εν αναμονή για την έγκριση κατασκευής Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των ηλεκτρικών καταναλώσεων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου θα πετύχει η σύνδεση των αντλιοστασίων ύδρευσης με φωτοβολταϊκό σταθμό.

Ο Δήμος Πωγωνίου εργάζεται πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και μετά από αρκετές αλλαγές εγκρίθηκε ο μελετητικός φάκελος σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού του Δήμου από αυτοπαραγωγό με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ. Η σύνδεση ωστόσο δεν είναι εφικτή τη δεδομένη στιγμή καθώς και έχει εξαντληθεί το διαθέσιμο περιθώριο στη στάθμη βραχυκύκλωσης στην πλευρά ΜΤ του υποσταθμού.

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με το Υπουργείο για την αναβάθμιση του τοπικού υποσταθμού από το ΔΕΔΔΗΕ, γεγονός που θα επιτρέψει τη διασύνδεση του έργου, στα πλαίσια της προτεραιοποίησης έργων Α.Π.Ε. από τους Δήμους, ώστε να αναπτύξουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα με άμεση θετική επίδραση στους δημότες.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 606,96,9kW. Με την εξοικονόμηση ενέργειας, που θα επιτευχθεί υλοποιώντας το έργο, η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας θα καλύπτεται κατά 96% από Α.Π.Ε. με ανάλογη μείωση και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, περί τους 880 τόνους CO2 ετησίως, ενώ τo λειτουργικό κόστος ενέργειας θα μειωθεί περί τις 94.000€ ετησίως.

Το αγροτεμάχιο στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, έκτασης περίπου 23 στρεμμάτων, βρίσκεται εκτός σχεδίου πλησίον της Κοινότητας Ρεπετίστης και ανήκει σε μια ευρύτερη έκταση 4.000 στρεμμάτων του Δήμου Πωγωνίου. Ο Δήμος Πωγωνίου με συντονισμένες προσπάθειες ξεκαθάρισε τον τίτλο της Ρεπετίστης και εδώ και μερικούς μήνες η έκταση των 4.000 στρεμμάτων ανήκει οριστικά στον Δήμο.

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση για το έργο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 606,69kW» προϋπολογισμού 570.400,00€ που αναμένει την σχετική αδειοδότηση.