Εγγραφές για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σουλίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» του Δήμου Σουλίου ανακοινώνει ότι  οι αιτήσεις εγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Σουλίου  σχολικού έτους 2018-2019, αρχίζουν  από την Πέμπτη 10 μέχρι και Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και θα υποβληθούν για τους παιδικούς σταθμούς Παραμυθιάς στο γραφείο του Α’ Παιδικού Σταθμού Παραμυθιάς  και για τον Παιδικό Σταθμό Αχέροντα  στο γραφείο του Παιδικού Χόικας .

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   Α’ Παιδικός Σταθμός : 2666022366

Παιδικός Σταθμός Αχέροντα :2666041500

Κατάθεση δικαιολογητικών τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (κατεβαστε την από εδώ).
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες , απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία Άδεια Διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση).
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
  4. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  5. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από παιδίατρο.
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος.