Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου “Σπίτι του Δεσπότη” στα Ιωάννινα

Ένα ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου “Σπίτι του Δεσπότη (Οικία Χουσεϊν Μπέη)” στα Ιωάννινα, γίνεται με την ομόφωνη απόφαση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, που έλαβε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Η προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Ηπείρου, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (τα οποία θα διατεθούν από πόρους της Περιφέρειας) και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, αφορά σε εργασίες αναστήλωσης- αποκατάστασης- συντήρησης της Οικίας Χουσεϊν Μπέη. Ειδικότερα, προβλέπονται: α) η υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης της οικίας, β) εργασίες συντήρησης των ξύλινων στοιχείων, των κιγκλιδωμάτων και του γύψινου τζακιού της οικίας, γ) η λήψη άμεσων στερεωτικών μέτρων.

 

Ιστορικό:

Η Οικία Χουσείν Μπέη (Σπίτι του Δεσπότη) είναι ένα δείγμα αστικού, Ηπειρώτικου αρχοντόσπιτου, του τέλους του 18ου αιώνα. Είναι το μόνο αρχοντόσπιτο που σώθηκε στα Ιωάννινα  από την καταστροφική πυρκαγιά του 1820, χάρις στους εκτεταμένους αμπελώνες που το περιέβαλλαν. Κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και επί τουρκοκρατίας ανήκε στην οικογένεια του Χουσεΐν-Μπέη και αποτελεί προϊόν ανταλλάξιμων οθωμανικών ιδιοκτησιών, (τελευταίος ιδιοκτήτης Μπεχρή-Αχμέτ Μπεκήρ μέχρι το 1924). Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων ( 1913) περιήλθε στη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στη συνέχεια, με αγοραπωλησία, στην Εκπαιδευτική Επιτροπή των Αγαθοεργών Καταστημάτων, κατά τα έτη 1927-1929 υπό την εποπτεία της Ιεράς  Μητρόπολης Ιωαννίνων. Το αρχοντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η έδρα του Μητροπολίτη Ιωαννίνων και σε αυτό οφείλεται η ονομασία του.

Προώθηση του τουρισμού μέσω του Ευρωπαϊκού

Διασυνοριακού Προγράμματος ” GreeceAlbania 2014- 2020″

 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής έγινε  εκτενής συζήτηση   σχετικά με την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα Greece- Albania 2014- 2020. Ειδική αναφορά έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τ. Καλογιάννη στις δύο δράσεις του προγράμματος «Ανάπτυξη και προώθηση του extreme τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα- Αλβανία» και «Προώθηση του διασυνοριακού θρησκευτικού τουρισμού μέσω της αποτίμησης της πολιτιστικής παράδοσης και την ανάπτυξη μοναστηριακών προϊόντων». Μάλιστα, η δράση ανάπτυξης και προώθησης του extreme τουρισμού και των extreme sports στη διασυνοριακή περιοχή ενισχύεται μετά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Κοινωφελούς Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος) για την υποβολή πρότασης ανακατασκευής του κτιρίου ιδρύματος (ακρωνύμιο EX.TOUR), όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση.

 

Άλλες αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τα έργα:

 

 • «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων)
 • «Αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας», προϋπολογισμού 574 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Κόνιτσας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ))
 • «Αναστύλωση –στερέωση δημοτικού σχολείου Κράψης» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και Δήμου Ιωαννιτών)
 • «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου, Φιλιατών, Πάργας)
 • «Εκπόνηση μελετών στερέωσης χριστιανικών και οθωμανικών μνημείων Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 38.400 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 • «Καθαίρεση νεότερων κονιαμάτων σε τμήματα τοιχογραφημένων επιφανειών στον Ι.Ν. Αγίου Συμεώνος Κορύτιανης» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων)
 • «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουκουλίου- Εφαρμογή ενεμάτων» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων)
 • «”Δωδώνη. Οι ερωτήσεις των χρησμών” στο Μουσείο Ακρόπολης» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Π.Ε.Α..Κ.Ι. για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σπόρου για επισπορά και εργασίες αερισμού χλοοτάπητα τριών (3) γηπέδων ποδοσφαίρου στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 14.000€. (Μεταξύ Περιφέρειας και Π.Ε.Α.Κ.Ι.).

 

Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα εξής έργα:

 

 • «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 57101/3463/15.10.2011 απόφασης Γ.Γ.Π.Η., που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας εμφιαλώσεων νερού, συνολικής ποσότητας απόληψης νερού 400.000 m3 /έτος, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δ. Ιωαννιτών» (θετική γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία)
 • Τροποποίηση της υπ. αρ. 141564/25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (κατηγορία Α1, ομάδα 1η, α/α 01): «Ιόνια Οδός: τμήματα Κουβαράς (βόρ. Παράκαμψη Αγρινίου)- Κομπότι (νότ. παράκαμψη Άρτας) και Φιλιππιάδα (βόρ. παράκαμψη Άρτας) –Ιωάννινα (Ελεούσα)», ως προς τους μετωπικούς σταθμούς διοδίων Μενιδίου και Τερόβου και τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων Α/Κ Γοργόμυλου στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης» (θετική γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία)
 • «Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 38.700 πτηνών, ήτοι 155 ΙΖ, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στην Τ.Κ. Πολυλόφου του Δ. Ζίτσας.» (θετική γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία)
 • «Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου, στο ύψος του Τριγώνου, με τις απαιτούμενες προσβάσεις στο Δήμο Αρταίων» (υπό προϋποθέσεις θετική γνωμοδότηση)
 • «Βελτίωση του τμήματος Καλπάκι- Κόνιτσα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης» (θετική γνωμοδότηση).