Εγκρίθηκε ο βιολογικός και το αποχετευτικό για Καναλλάκι,Χόχλα και Αμμουδιά

φωτο αρχείου

Με απόφαση που υπέγραψε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  Βασίλειος Μιχελάκης, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικού όροι του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης- Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και Καθορισμού Αποδέκτη των Τ.Κ. Καναλλακίου, Χόχλας και Αμμουδιάς του  Δήμου Πάργας της  Π.Ε. Πρέβεζας».

Το συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνει μια εγκατάσταση προεπεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΠΕΕΛ), για τους οικισμούς Καναλλάκι και Χόχλα (με σκοπό την απομάκρυνση των στερεών από τα λύματα ώστε η ροή τους να γίνεται με μεγαλύτερη  ευκολία  και μικρότερο λειτουργικό κόστος) και μια πλήρη εγκατάσταση τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης   ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας (ΕΕΛ), για τους οικισμούς Καναλλάκι, Χόχλα και Αμμουδιά.

Οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων θα ακολουθούν το υφιστάμενο αγροτικό  και εθνικό δίκτυο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η καταστροφή της υφιστάμενης βλάστησης. Μελλοντικά, οι  εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας και επεξεργασίας λυμάτων  ενδέχεται να δέχονται λύματα και απόβλητα από αντίστοιχη  περιοχή   του Δ.Δ. Καναλλακίου, εφόσον υπάρξει οικιστική ανάπτυξη, και από τις Τ.Κ. Μεσοποτάμου και Βαλανιδοράχης.

Η εγκατάστασης επεξεργασίας  (ΕΕΛ)  έχει χωροθετηθεί, με την αρ. 152/20-7-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας,  σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 9 στρεμμάτων στην  Τ.Κ. Βαλανιδοράχης (θέση «Βαμβακιά»), η δε εγκατάσταση προεπεξεργασίας (ΠΕΕΛ) έχει με την ίδια απόφαση χωροθετηθεί ανάμεσα στους οικισμούς Καναλλακίου και Χόχλας (θέση «Ασβεσταριά), σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 5,5 στρεμμάτων.

Η διάθεση της τελικής εκροής από την επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται, σύμφωνα με την αρ.2459/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, στον όρμο Κομμένο (Ιόνιο Πέλαγος) στην περιοχή της Τ.Κ. Αμμουδιάς, με υποθαλάσσιο αγωγό από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και σε βάθος περίπου 20 μέτρων. Το τελικό σημείο εκροής των λυμάτων στη θάλασσα θα  είναι πέρα από τα σημεία που εντοπίζονται υποθαλάσσια λιβάδια του είδους Posidonia oceanica, που είναι προστατευόμενο.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Πάργας  Αντώνης Νάστας,  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση με την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν τουριστικό χαρακτήρα, όπως είναι οι δικές μας στην παραλιακή  ζώνη.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών έργων αποτελεί  πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου περιβαλλοντικής προστασίας, που ο προϋπολογισμός του θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ .

Σαν Δημοτική Αρχή εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια διαλόγου και ενημέρωσης και με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταλήξαμε σε μια λύση, όσον αφορά τον τελικό αποδέκτη,  που συγκεντρώνει  περιβαλλοντικά  κριτήρια και προϋποθέσεις αλλά και την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση.

Προχωρούμε, για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο, από δω και πέρα  με γρήγορα βήματα στις απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες και ενέργειες  ώστε να εντάξουμε το αναγκαίο αυτό  έργο στο ΕΣΠΑ 2014-2020».