Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ιωαννιτών

Η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι σταθερή προτεραιότητα για το Δήμο Ιωαννιτών και αποτυπώνεται μέσα στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου που ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, ενέργειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και η εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελούν τους γενικούς στόχους του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με την Κοινωνική Πρόνοια, όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο δράσης που εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, Παντελής Κολόκας.

Όπως τόνισε εισαγωγικά ο Αντιδήμαρχος, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως άμεσος αποδέκτης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της, παρότι δεν είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, καλείται τα τελευταία χρόνια της κρίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Προσπαθεί να ανταποκριθεί σε προκλήσεις, να επιλύσει κρίσιμα προβλήματα, να αξιοποιήσει ευκαιρίες, να ανταποκριθεί σε ένα νέο, δυναμικότερο ρόλο, αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών της. Ιδιαίτερα για το Δήμο Ιωαννιτών, η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής περιθωριοποίησης αποτελεί μία καθημερινή πραγματικότητα, επιβαρυμένη από το μείζον ζήτημα του προσφυγικού».

Από την ανάλυση της γενικότερης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών (υψηλά ποσοστά ανεργίας, ημιορεινές απομακρυσμένες περιοχές, υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων, γήρανση πληθυσμού, άτομα ευρισκόμενα σε φτώχεια) προκύπτει πως τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος όσον αφορά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής είναι:

Λειτουργία κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ίδρυση νέων με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση, η ανάπτυξη νέων μοντέλων και μεθόδων παροχής υπηρεσιών υγείας για την προάσπιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτές, με στόχο την εξασφάλιση και παροχή ενός ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους και ειδικά σε όσους αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης (ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού παντοπωλείου).

  • Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων για τη συνέχιση και αδιάκοπη λειτουργία των υπαρχόντων δομών κοινωνικής πρόνοιας για νέους, άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ, άνεργους (ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ,ΚΔΑΠ ΑμεΑ).
  • Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας.
  • Καινοτόμες προσεγγίσεις, για τις οποίες ο Δήμος Ιωαννιτών καλείται να είναι πρωτοπόρος στην Ήπειρο, όπως η κοινωνική κουζίνα για την υποστήριξη της σίτισης χιλιάδων συμπολιτών μας • Την στήριξη και ενθάρρυνση της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την προώθηση μορφών και δικτύων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (δημιουργία και στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχείρηση – Κοιν.Σ.Επ.).

 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κολόκας το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ιωαννιτών» που κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το τεχνικό «εργαλείο» υλοποίησης των τριών γενικών στόχων:

  1. Την διαμόρφωση οραματικής στρατηγικής στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών 2. Την άμεση κατηγοριοποίηση των προτεραιοτήτων και των έργων που θέλει να υλοποιήσει και να λειτουργήσει στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής για το ΕΣΠΑ 2014-2020.
  2. Την άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την πραγμάτωση των στόχων του.