Εγνατία Οδός: Ελέγχθηκαν οι γέφυρες στα Ιωάννινα, λόγω των πρόσφατων σεισμών

Από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ανακοινώνεται ότι ύστερα από τον πρόσφατο σεισμό του Σαββάτου στις 15.10.2016 στα Ιωάννινα, προγραμματίστηκε, εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε στις 18.10.2016, ο μετασεισμικός έλεγχος των Τεχνικών Έργων της Εγνατίας Οδού, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν οι μικρές και μεγάλες γέφυρες που βρίσκονται εγγύτερα στο σεισμικό επίκεντρο. Τα μεγαλύτερα Τεχνικά Έργα εντός ακτίνας 30χλμ. είναι η Γέφυρα Κατούνας (χ.θ. 81+837) σε απόσταση 27χλμ., η Γέφυρα Τ8 (χ.θ. 88+138) σε απόσταση 26χλμ. και η Ποταμογέφυρα Αράχθου (χ.θ. 88+609) σε απόσταση 26χλμ. Επίσης, σε απόσταση περίπου 25χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού βρίσκονται τα τεχνικά έργα του Α/Κ Τύριας.

Οι γέφυρες της Εγνατίας Οδού στις οποίες είναι εγκατεστημένα μόνιμα σεισμογραφικά δίκτυα, κατέγραψαν σεισμικές επιταχύνσεις της τάξης του 1-2% της επιτάχυνσης της βαρύτητας, δηλαδή αμελητέες για τη δομική καταπόνηση των γεφυρών αυτών.

Ενδεικτικά, οι αποστάσεις άλλων μεγάλων Τεχνικών Έργων από το επίκεντρο του σεισμού είναι:

• Γέφυρα Μεσοβουνίου (χ.θ. 11+292) ~47χλμ.
• Γέφυρα Κρυσταλλοπηγής (χ.θ. 22+656) ~38 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Γ2 (χ.θ. 25+149) ~38 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Γ4 (χ.θ. 26+230) 38 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Γ7 (χ.θ. 29+070), 36 χλμ.
• Γέφυρα Τ9-Τ11 Περιστερίου (χ.θ. 95+810) 32 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Μετσόβου (χ.θ. 108+610) 42 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Γ7 (χ.θ. 117+520) 49 χλμ.
• Χαραδρογέφυρα Γ8 (χ.θ. 120+180) 51 χλμ.

Παράλληλα, τεχνικό κλιμάκιο Δομοστατικών και Γεωτεχνικών Μηχανικών του Τμήματος Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της Εταιρείας, ολοκλήρωσαν την επί τόπου επιθεώρηση όλων των μεγάλων Τεχνικών και Γεωτεχνικών Έργων του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή της Ηπείρου και επιβεβαίωσαν την άρτια τεχνική συμπεριφορά των έργων.