Ιωάννινα: Εθελοντική Δράση “Συλλογή Πλαστικών Καπακιών”

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και το παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων,  υποστηρίζεται και αναπτύσσεται  μια εθελοντική πρωτοβουλία οργανωμένης ανάπτυξης δικτύου συλλογής πλαστικών καπακίων.

 

Σκοπός Δράσης

 

Σκοπός της δράσης είναι  η ανάπτυξη – ενεργοποίηση ανακυκλωτικής συνείδησης, εθελοντικού πνεύματος και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με πυρήνα τα παιδιά με αναπηρία και παράλληλα την οικονομική βοήθεια για την αγορά υλικο-τεχνικής υποδομής.

 

Συντονισμός Δράσης

 

Ο συντονισμός και εκτέλεση της Δράσης γίνεται από όλους εμάς τους εθελοντές, με επικεφαλείς τον κ. Πατερούση Ανδρέα, διευθυντή του Κ.Δ.Α.Π. της ΜΕΡΙΜΝΑ και την κα  Μάστακα Βασιλική, διευθύντρια της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων.

Ο εθελοντής θα αναλάβει την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για την Δράση και την τοποθέτηση των κουτιών συλλογής σε μέρη επιλογής του. Επίσης  θα φροντίζει  να συλλέγει τα καπάκια από τα σημεία συλλογής που έχει αναπτύξει ώστε να καταλήγουν στους τόπους οριστικής συλλογής (ΜΕΡΙΜΝΑ ή ΕΛΕΠΑΠ).

 

Για την ανάληψη εθελοντικής δράσης και για κάθε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους επικεφαλείς.


Είδη Καπακίων

 

Στην Δράση συμμετέχουν κάθε είδους πλαστικά καπάκια (νερού, γάλακτος, λιπαντικών κλπ.). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι στα συλλεχθέντα καπάκια να μην υπάρχουν και λοιπά υλικά ώστε να αποφεύγεται η διαλογή τους.

 Χώρος Συλλογής Καπακίων

 

Τελικός προορισμός των καπακίων είναι οι Εγκαταστάσεις της ΜΕΡΙΜΝΑ & της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Επίσης, για την διευκόλυνση των εθελοντών,  μπορούν να επικοινωνούν με τους επικεφαλείς.

 Επικοινωνία

 

ΜΕΡΙΜΝΑ, κ. Πατερούσης Ανδρέας: 2651072814

ΕΛΕΠΑΠ Παρ. Ιωαννίνων, κα Μάστακα Βασιλική: 2651083173

Αποτελέσματα

 

Τα αποτελέσματα της Δράσης θα ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.