Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη της διατάξεις: των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με τα άρθρα 11, 114 Ν. 4623/2019, 174 και 184 Ν. 4635/2019, 41 Ν. 4954/2022 και 11 και 46 Ν. 5043/2023 και με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του  Ν. 5056/2023,

  • των άρθρων 95, 96 και 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
  • του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α’),
  • των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29.02.2012) και
  • τις υπ΄ αριθμ. 375/39167/02.06.2022 και 46197/18.06.2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

σας καλούμε να προσέλθετε στη, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, περί λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι στην καταρτισθείσα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα που αφορούν το έργο της δημοτικής αρχής:

 

  1. «Κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα».

(Το θέμα τίθεται από τον κο Δημήτριο Παπαγεωργίου, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»).

  1. «Ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών συγχώνευσης από τον Δήμο των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων».

(Το θέμα τίθεται από τον κο Δημήτριο Παπαγεωργίου, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»).

  1. «Τήρηση απογραφικών στοιχείων στην αποθήκη του Δήμου Ιωαννιτών».

(Το θέμα τίθεται από την κα Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ _ 2023»).

  1. «Αναφορικά με τις εργασίες προόδου του έργου του “Μεγάλου Δακτυλίου” και σχετικά με τη δήλωση του Περιφερειάρχη Ηπείρου πως δεν θα εγκριθεί από τη διαχειριστική Αρχή η λύση των Χαλικοπασάλων, δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για το σοβαρό ενδεχόμενο μεγαλύτερων καθυστερήσεων ολοκλήρωσης του έργου. Ερωτάται ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας, “Ποιες οι επόμενες ενέργειες της Δημοτική Αρχής και ποιες μεθόδους προτίθεστε να ακολουθήσετε ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω δυσκολίες υλοποίησης του έργου».

(Το θέμα τίθεται από τον κο Παντελή Κολόκα, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ»).

  1. «Ελεύθεροι Χώροι».

(Το θέμα τίθεται από την κα Όλυ Τσουμάνη, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»).