Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «Virtualand» στη Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου «Virtualand» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, που τα τελευταία χρόνια, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, μέσα από την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση του κοινού, επαγγελματιών του τουρισμού της Ηπείρου και δημοσιογράφων από τοπικά και πανελλαδικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το έργο και η καλύτερη αξιοποίησή των αποτελεσμάτων του, με σκοπό την τουριστική ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας.
Στη σύγχρονη εποχή, ο τουρισμός αναπτύσσεται διαρκώς και ανοδικά σε όλα τα επίπεδα, με κύρια «εργαλεία» τις νέες τεχνολογίες, όντας αλληλένδετος με το ιστορικό υπόβαθρο κάθε τόπου.
Αξιοποιώντας στην πράξη τις νέες αυτές τεχνολογίες, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον τομέα της ταξιδιωτικής εμπειρίας με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, δημιουργώντας μέσω του «Virtualand» ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο.
Σκοπός του έργου, είναι να αναδειχθούν πτυχές της τοπικής ιστορίας και του λαϊκού φαντασιακού, μέσα από αλληλεπιδραστικά σενάρια, που μετατρέπουν τις προφορικές αφηγήσεις σε εικόνες, εξοικειώνοντας τους επισκέπτες με το πολιτισμικό κεφάλαιο της διασυνοριακής περιοχής. Απ’ τον Αλή Πασά και την βασίλισσα Αργυρώ του Αργυροκάστρου, μέχρι τα στοιχειά της Δρακόλιμνης και το ιερό φίδι του Άη Νικόλα στο Σοπότι. Θρύλοι και παραδόσεις, που προβάλουν αθέατες πτυχές της μικροϊστορίας των τόπων και αναδεικνύουν κοινά σημεία αναφοράς, που συνδέουν τα δυο κράτη και τις διαφορετικές εθνοθρησκευτικές ομάδες που διαμόρφωσαν τους τόπους.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, έχει ως εξής:

10:00-10:10 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός
Περσεφόνη Ντούλια, MSc Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας

10:10-10:15 Παρουσίαση video έργου (spot)

10:15-10:30 “Virtualand: Μια διαδραστική εμπειρία εμβύθισης στην ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας”
Ιωάννης Φούντος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χρήστος Μπέλλος, ερευνητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
              
10:30-11:00 “Από την προφορική αφήγηση στην οθόνη: ανάπτυξη σεναρίων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με άξονα την τοπική ιστορία και το λαϊκό φαντασιακό”
Βασίλης Νιτσιάκος, Καθηγητής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θάνος Κώτσης, MSc λαογράφος, υποψήφιος διδάκτορας λαογραφίας-ανθρωπολογίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγελική Κήτα, ΜΑ αρχαιολόγος, ερευνήτρια Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

11.00-11.15 Coffee break

11:15-11:45 Επίδειξη του εικονικού περιβάλλοντος του έργου “Virtualand” και των σεναρίων

11.45-12.30 Εκπαίδευση στη χρήση της πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε live την εκδήλωση: https://youtu.be/APNeXR-h8qY

Το έργο «Virtualand»
Το «Virtualand», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς μέσω του προγράμματος «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”», υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου «Eqrem Cabej» και το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.
Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Αλβανίας χαρακτηρίζεται από μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικά που είναι αποθηκευμένο σε Βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την περιοχή.
Στόχος του προγράμματος «Virtualand» είναι ο εντοπισμός, η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής μέσω της προβολής περιεχομένου σπάνιων και πολύ σημαντικών περιουσιακών στοιχείων των βιβλιοθηκών και η λειτουργία του ως ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που οδηγεί σε ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή προκειμένου να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εμπειρία με υλικά και άυλα αγαθά και να κατανοήσουν καλύτερα τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό των ντόπιων.
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, το «VirtuaLand» παρέχει μια διαδραστική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (VR), όπου επιλεγμένα τεκμήρια από τα Αποθετήρια «Ολυμπιάς» και «Ηπείρου Μνήμων» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Exploral» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, μετατρέπονται σε πολιτιστικά και τουριστικά σενάρια.
Το «VirtuaLand» παρέχει, επίσης, μια βιβλιοθήκη τρισδιάστατων αντικειμένων και μια ανοιχτή πλατφόρμα VR, όπου οι Βιβλιοθήκες, οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας ή άτομα με περιορισμένες δεξιότητες προγραμματισμού θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες εικονικής πραγματικότητας, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα της ενώ προβλέπονται και δραστηριότητες κατάρτισης στη χρήση και επέκταση της πλατφόρμας «VirtuaLand» αλλά και στο πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής.
Δύο αίθουσες εικονικής πραγματικότητας (μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία), δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν το περιεχόμενο των σεναρίων για τουριστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Με αυτό τον τρόπο οι βιβλιοθήκες μετατρέπονται σε πηγή γνώσης και σημείο εκκίνησης για όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται τη διασυνοριακή περιοχή.
Τέλος, το έργο «VirtuaLand» αναπτύσσει ένα κοινό εμπορικό σήμα μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, που θα περιλαμβάνει πακέτα VR, ενσωματώνοντας διαδραστικό εικονικό περιβάλλον για την προώθηση της κοινής φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της περιοχής ενδιαφέροντος.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του έργου: http://virtualand.eu/