Εκλογές ΝΟΔΕ Ιωαννίνων: Μέχρι την Παρασκευή οι υποψηφιότητες

Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δεύτερο συνεχόμενο δελτίου τύπου σχετικά με τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας στις 13 Μαΐου 2018 ενημερώνει, με βάση νέα Εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού για την εκλογή των Συνέδρων με αριθ. πρωτ. 695/17-04-2018, ότι στις ίδιες ημερομηνίες που θα υποβάλλονται οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης, των μελών της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής, του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., θα υποβάλλονται και δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του συνέδρου που θα συμμετέχει στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια της ΝΔ.

Οι ημερομηνίες υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του συνέδρου και για όλα τα ανωτέρω αξιώματα θα είναι: από την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται προς τη ΝΕΦΕ Ιωαννίνων στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων στη Διεύθυνση: Πυρσινέλλα 14, 3ος όροφος (τηλέφωνο: 2651712425).

Οι ώρες υποβολής είναι: 10π.μ. – 1μ.μ. και 18:00 – 21:00 για τις ημερομηνίες 25 – 27 Απριλίου, με εξαίρεση το απόγευμα της τελευταίας ημέρας (27 Απριλίου) όπου η καταληκτική ώρα είναι στις 19:00.

Τέλος, οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων διεξάγονται στις 13 Μαΐου 2018 στην αρμόδια Δημοτική Τοπική Οργάνωση, υπό την άμεση εποπτεία της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., ταυτόχρονα, με τη διαδικασία ανάδειξης των Προέδρων των Ν.Ο. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΝΟ.Δ.Ε. και των ΔΗΜ.Τ.Ε.