Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας μέσω του “Φιλόδημου”

Εκτεταμένες παρεμβάσεις  οι οποίες αφορούν την  Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Πρέβεζας περιλαμβάνει   το  υποέργο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα  Φιλόδημος  ΙΙ  με το ποσό των 300.000,00 ευρώ   και θα  δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα από τον Δήμο της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την μελέτη που έχουν εκπονήσει  οι  Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα πραγματοποιηθούν  εργασίες συντήρησης – επισκευής σχολικών μονάδων  σε όλο το εύρος του Δήμου. Γενικά οι εργασίες αφορούν στην επισκευή ,συντήρηση των σχολικών  κτιρίων  εσωτερικά και τις εγκαταστάσεις τους , καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο – αύλειο χώρο των σχολικών συγκροτημάτων.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων  είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών .

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις  επίσης αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά τη προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια  και περιλαμβάνουν την κατασκευή διαγραμμίσεων οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

Επίσης την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου.

Παρεμβάσεις θα γίνουν  μεταξύ άλλων  στο 1ο, 2ο, 4ο ,9ο, 12ο και 13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας, στα Νηπιαγωγεία Καναλίου, Μύτικα, Καστροσυκιάς, Ν.Σαψψούντας, Ν.Σινώπης καθώς και στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πρέβεζας, στα Δημοτικά  Σχολεία της Πρέβεζας,του  Μύτικα, της Ν.Σινώπης,  του Καναλίου ,του Λούρου  και του Ωρωπού ,του 1ου Γυμνασίου, του συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας, των  Γυμνασίων  Λούρου  και Ζαλόγγου, του Λυκείου Λούρου, του  1ου ΕΠΑΛ-ΣΕΚ Πρέβεζας και του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πρέβεζας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει απο το πρόγραμμα ” ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ” στον άξονα προτεραιότητας ”Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με το ποσό των 181.600,00 Ευρώ και συγχρηματοδότηση απο ιδίους πόρους του δήμου  Πρέβεζας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας με το ποσό των 118.400,00 Ευρώ .