Εκτός λειτουργίας το TAXISnet

Εκτός λειτουργίας είναι σήμερα Σάββατο η εφαρμογή του TAXISnet για ορισμένες από τις υπηρεσίες για λογιστές και φορολογούμενους.

Αυτό ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ αναφέρει:

«Την μη διαθεσιμότητα το Σάββατο 12/11/2016 μεταξύ 8:00-16:00, και ειδικότερα των υποβολών δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S., αιτήσεων ρύθμισης και της εφαρμογής Προσωποποιημένης Πληροφόρησης λόγω διαδικασιών αυτόματου συμψηφισμού (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)».