Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πώς θα βλέπετε προγράμματα & ανακοινώσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΑΠ σχετικά με σελίδες στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν το όνομά του.

Πιο αναλυτικά:

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί σελίδα στο Facebook με την επωνυμία «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανεπίσημη σελίδα». Η συγκεκριμένη σελίδα καθώς και άλλες με την χρήση του ονόματος «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» ή «ΕΑΠ» έχουν δημιουργηθεί από τρίτους και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος, ούτε έχουν οποιαδήποτε έγκριση ή συναίνεση από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Για τους λόγους αυτούς σας γνωρίζουμε ότι:

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου απαντάται στον σύνδεσμο

www.eap.gr

καθώς και στην επίσημη Σελίδα Facebook

«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ– HOU Hellenic Open University»

https://www.facebook.com/eapuni/

Παράλληλα οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε την τοποθεσία με την ένδειξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο». Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την συντομογραφία @eapuni στις κοινοποιήσεις παρουσίας καθώς και στις πληροφορίες του προφίλ σας (eapuni).

Οι ΕΠΙΣΗΜΕΣ Σελίδες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα υπόλοιπα Κοινωνικά Δίκτυα:

Twitter -> ΕΑΠ – HOU (@eapuni)

https://twitter.com/eapuni

Google+ -> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

https://plus.google.com/+ΕλληνικόΑνοικτόΠανεπιστήμιοΕΑΠ

LinkedΙn -> Hellenic Open University

https://www.linkedin.com/edu/hellenic-open-university-189134

YouTube -> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

https://www.youtube.com/c/ΕλληνικόΑνοικτόΠανεπιστήμιοΕΑΠ

Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΑΠ

(σύνδεσμος)

Erasmus+ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

https://www.facebook.com/erasmuspluseap/

O ως άνω διαδικτυακός ιστότοπος και οι παραπάνω Σελίδες Κοινωνικών Δικτύων είναι οι μοναδικές από τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε έγκυρα και επίσημα για θέματα του ΕΑΠ».