Εμπλουτισμός Συλλογών Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών

Περισσότερα βιβλία, περισσότεροι αναγνώστες!

Για 12η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) εξακολουθεί να υποστηρίζει τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας με την υλοποίηση της δράσης Ανάπτυξης Συλλογών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Future Library.

Από το 2012 έως και το 2022 έχουν ενισχυθεί 76 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες του Δικτύου του Future Library με περισσότερες από 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις.

Το 2023 20 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, εμπλούτισαν τις συλλογές τους με 6.200 βιβλία  επιλεγμένων εκδοτών. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας έγινε φέτος αποδέκτης,  για 4η φορά, δωρεάς 309 τίτλων!

Το Future Library από την ίδρυσή του στηρίζει με κάθε τρόπο τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, ενισχύοντάς τες στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών, μέσω της πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενθαρρύνοντας  επιπλέον  την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία ανάμεσα σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών των εν λόγω βιβλιοθηκών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τις δράσεις του οργανισμού Future Library μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.futurelibrary.gr.

 

Μερικές πληροφορίες για το ίδρυμα Κ.Ι.Κ.Π.Ε

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988. Σκοποί του είναι η προσφορά κοινωνικού έργου με την ενίσχυση φορέων που μεριμνούν  για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των συλλογών και των αρχείων που βρίσκονται στην κατοχή του (Νομισματική Συλλογή/Συλλογή Χαρτονομισμάτων, Αρχείο επιστολών Ιω. Καποδίστρια/Αλ. Κοντόσταυλου κ.ά), ο εμπλουτισμός Δημόσιων και Δημοτικών βιβλιοθηκών σε συνεργασία με  το F.L. καθώς και η δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών που στεγάζονται σε ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν παιδιά και εφήβους. Υποστηρίζει συστηματικά  μακροπρόθεσμες δράσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, με τη διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Μέσης εκπαίδευσης και σπουδαστές καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων που απευθύνονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και στο ευρύ κοινό. Το ΚΙΚΠΕ εκδίδει σειρά μελετών που προκύπτουν από το πλούσιο υλικό των συλλογών του αλλά ενισχύει επίσης οικονομικά σημαντικές εκδόσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών και πολιτισμικών φορέων.