Εναρκτήρια συνάντηση για το THEMA στο Αργυρόκαστρο

Την Τετάρτη  18 και Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Αργυρόκαστρο η Εναρκτήρια Συνάντηση και η Ημερίδα Έναρξης του έργου με τίτλο: «Νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη θεματικών διαδρομών» και ακρωνύμιο “THEMA”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.

Οι διήμερες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Την πρώτη μέρα οι εργασίες είχαν τεχνικό χαρακτήρα καθώς αφορούσαν στον προγραμματισμό των δράσεων και των ενεργειών των εταίρων του έργου, ενώ τη δεύτερη ημέρα είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα με την παρουσία και συμμετοχή, εκτός των εταίρων του προγράμματος, του Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου Astrit Aliaj. Στον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των όμορων περιοχών μας με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής. Στις εργασίες του έργου “THEMA” δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα, καθώς αυτές καλύφθηκαν και από την κρατική τηλεόραση, γεγονός που υποδεικνύει τη σημασία που αποκτά η εφαρμογή των «νέων – έξυπνων τεχνολογιών» στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών.

Μέσω του έργου προβλέπεται:

Να δημιουργηθούν θεματικές διαδρομές από αφορούν γενικότερα στην  ιστορία & φύση (σε περιοχές UNESCO, όπως το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου), στον πολιτισμό και τη γαστρονομία, στην υγεία και την ευεξία.

Να δημιουργηθεί εφαρμογή για «έξυπνα τηλέφωνα».

Να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της περιοχής και στην προώθηση των προϊόντων του έργου μέσα από δράσεις δημοσιότητας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης και τύπου και συγγραφή σχετικών άρθρων.