Ενημέρωση μαθητών για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τη Πυροσβεστική Διεύθυνση Ιωαννίνων και με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκίνησε κύκλο ενημέρωσης των μαθητών για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.
Η πρώτη εκδήλωση έγινε σήμερα στο Γυμνάσιο- Λύκειο Δολιανών, στην οποία στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας παρουσίασαν τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωσαν τους μαθητές για τα μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την προφύλαξη ή αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών.
Οι ενημερωτικές επισκέψεις με ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου σε σχολεία των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας θα συνεχιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα με τη συνεργασία των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.