Ενημέρωση στο Δήμο Δωδώνης για το πρόγραμμα LEADER

Οι επιχειρηματικές δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα LEADER αποτέλεσαν το αντικείμενο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Δωδώνης.

Στελέχη της Αναπτυξιακής “Ήπειρος” ανέλυσαν τις προοπτικές του προγράμματος και παρουσίασαν τον πρώτο σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης ευχαρίστησε την “Ήπειρος” για την πρωτοβουλία αυτή και σημείωσε ότι ο Δήμος από την πλευρά του θα σταθεί αρωγός σε κάθε επενδυτική προσπάθεια στην περιοχή, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Την ενημέρωση παρακολούθησαν πολλοί Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Μάλιστα η συμμετοχή χαρακτηρίστηκε ως εντυπωσιακή από τα στελέχη της “Ήπειρος”.

Το πρόγραμμα LEADER θα εφαρμοστεί στους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταρτιστεί, ο προυπολογισμός του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια. Το 60% θα διατεθεί σε ιδιωτικές επενδύσεις και το υπόλοιπο σε δημόσιες.

Τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα τον κλάδο και τη μορφή της επιχείρησης θα ξεκινούν από 45% και θα φτάνουν μέχρι το 60%.

Η προκήρυξη εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του νέου έτους. Πριν από την δημοσιοποίησή της τα στελέχη της “Ήπειρος” θα επανέλθουν προκειμένου να ενημερώσουν για τον τρόπο κατάρτισης του φακέλου.