Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα για εξετάσεις αρχικής απόκτησης άδειας θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και οι εξετάσεις για την ανανέωση αδειών την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Όλες οι εξετάσεις θα γίνουν στην Αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι Σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών την Υ/Δ του Διευθυντή Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 20-9-2022.