Εξετάσεις για Ειδική άδεια Ταξί

Οι εξετάσεις για Ειδική άδεια Ταξί, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων. Για συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτιστεί στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Θωμάς Βαρδάκας).