Εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί στις 30 Αυγούστου

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως οι εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν στις 30 Αυγούστου και ώρα 8:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών (Δομπολη 30).

 

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 29 Αυγούστου και ώρα 12:οο να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπεύθυνος: κ. Βασίλειος Δόσης.