Εξοπλίζονται τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τη σύμφωνη γνώμη της για τη διαδικασία – μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού – προκήρυξης του έργου  «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» διατυπώνει η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.100.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).