Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γίνεται γνωστό σε όλους τους φοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ότι η Επιτροπή Οργάνωσης και Υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει προβεί, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων, σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες για την έναρξη των μαθημάτων μετά την
25 η Μαρτίου 2020.
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οφείλουν μέχρι τις 30-3-2020 ναανακοινώσουν τα μαθήματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως καθώς και τα μαθήματα που δεν θα παρέχονται με τον τρόπο αυτό, αιτιολογημένα.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές θα παραμείνει ανοικτό, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ακόμη και με προσωπικό ασφαλείας καθώς και εργασία από απόσταση. Η λειτουργία του Ιδρύματος θα συνεχίσει με όσους τρόπους είναι διαθέσιμοι τεχνολογικά. Για την ολοκλήρωση του τρέχοντος εξαμήνου σπουδών θα δοθεί χρονική παράταση,ιδιαίτερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις κλινικές, όταν οι συνθήκες το
επιτρέψουν.
Καθόλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, τηρούμε σχολαστικά όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, φροντίζουμε
και προσέχουμε την υγεία μας και τις οικογένειές μας.