Επίσημη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας συμβασιοποίησε τη συμμετοχή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη») αναφορικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πρέβεζας. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μια ευρεία στρατηγική, η οποία απαρτίζεται από ορθό και ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, λειτουργικές, ευέλικτες και ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ανάδοχη μελετητική Εταιρεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Πρέβεζας καλεί όλους τους φορείς και πολίτες, δημότες, την Τρίτη 15.05.2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης στην 1η ανοιχτή επίσημη διαβούλευση όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει στο διάλογο με τις απόψεις, παρατηρήσεις και τις προτάσεις του.