Επίσκεψη Γιάννη Στέφου στον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων – Ένωση Αγροτών

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος επισκέφθηκε  το Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων – Ένωση Αγροτών, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Χριστόδουλο Μπαλτογιάννη, τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ζοίνος κ. Κατσανάκη Αθανάσιο, τον υπεύθυνο αναπτυξιακών προγραμμάτων κ. Θεοδωράκη Βασίλη, τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου κ. Στέφανο Χήτα, με μέλη του Δ.Σ. και με μέλη της ΣΗΒΙΓΑΛ (Συνεταιριστική Ηπειρωτική Βιομηχανία Γάλακτος).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα της αμπελοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας, που αποτελούν τους δύο βασικούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στο νομό μας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών μετέφεραν στον βουλευτή την κατάσταση της αγροτικής οικονομίας του νομού. Αποτύπωσαν τις θετικές εξελίξεις αλλά και τα προβλήματα και αιτήματα του κλάδου. Όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια, έγινε αναφορά στη ντεμπίνα και το βλάχικο, που είναι οι ντόπιες ποικιλίες, τονίστηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον νέων παραγωγών, ενώ αναδείχτηκε και η δημιουργία ομάδας παραγωγών αμπέλου. Επιπλέον, οι αμπελουργοί πρότειναν την εντατικοποίηση των ελέγχων στις εισαγωγές αποσταγμάτων μέσω της καλύτερης συνεργασίας ΕΦΕΤ-χημείων, καθώς και  τη χορήγηση νέων αδειών  σε παραδοσιακά αμπελουργικές περιοχές.

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, όπου, παραδοσιακά, ο νομός πρωτοπορεί, οι ιθύνοντες του ΓΕΣ επικεντρώθηκαν στις νέες πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται, όπως η ομάδα παραγωγών βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας, η ίδρυση της ΣΗΒΙΓΑΛ (Συνεταιριστική Ηπειρωτική Βιομηχανία Γάλακτος) με παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών της Κρύας. Το μεγάλο πρόβλημα των γαλακτοπαραγωγών του νομού, που αναδείχθηκε στη συνάντηση, είναι η χαμηλή τιμή του γάλακτος, η οποία επιβάλλεται από τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες.

Τα προβλήματα που ανέδειξαν οι εκπρόσωποι του ΓΑΣ είναι η έλλειψη ρευστότητας και η φορολογία. Τα βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η διαφοροποίηση της φορολογίας στα προϊόντα των συνεταιρισμών, η ένταξη των δανείων των αγροτών που ζημιώθηκαν από τη γρίπη των πτηνών στον εξωδικαστικό συμβιβασμό,  η δέσμευση για χρηματοδότηση και εξασφάλιση παραμονής των νέων αγροτών στην παραγωγή για τουλάχιστο δέκα χρόνια, ενώ βασικό αίτημα αποτελεί η εντατικοποίηση των ελέγχων πιστοποίησης της προέλευσης του γάλακτος και η άσκηση πίεσης στις γαλακτοβιομηχανίες για την ανατίμηση του γάλακτος.

Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική των μεγάλων βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ελέγχου εισροών-εκροών στα τυροκομεία και τα τελωνεία. Συμφώνησε ότι μια μείωση της φορολογίας θα ήταν αναζωογονητική για τον κλάδο, κάτι που θα πρέπει να ερευνήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στη μεταμνημονιακή εποχή, ενώ υποστήριξε ότι η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα αποτελέσει ένα βασικό μοχλό αρωγής και παραπέρα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα του νομού.