Επανεκλογή Ανδρέα Δημητρίου στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων

Νέα θητεία για τον κ. Δημητρίου στην θέση του προέδρου στο ΔΣ του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος». Συγκεκριμένα, οι εκλεγέντες κατά σειρά ψήφων είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημητρίου Ανδρέας του Χρήστου

Δήμος Ιωάννης του Γεωργίου

Πρέντζας Ευάγγελος του Παναγιώτη

Σταμάτης Σταύρος του Σωτηρίου

Κασσής Αριστείδης του Μιχαήλ

Μπλέτσας Χαρίλαος του Αλεξάνδρου

Ράρρα Στασινή του Νικολάου

Τζίμας Δημήτριος του Κρίτωνα

Κάκος Ευθύμιος του Παύλου

Τσαντάς Κωνσταντίνος του Χρήστου

Γιωτίτσας Αναστάσιος του Ιωάννης

Λιούρης Βασίλειος του Χρήστου

Μπαλαντάνης Ηρακλής του Γεωργίου

Σιανάβας Χρήστος του Δημητρίου

Τασιούλας Αναστάσιος του Λάμπρου

Εποπτικό συμβούλιο

Κονταξής Πύρρος του Ιωάννη

Στύλιος Φίλιππος του Σπυρίδωνος

Τσιόκας Μιχαήλ του Ελευθερίου