Πάνω από 10.000 οι γέφυρες στην Ελλάδα, τι γίνεται με τη συντήρηση και το Μητρώο

Πάνω από 10.000 είναι οι καταγεγραμμένες γέφυρες στην Ελλάδα σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Ο αριθμός αυτός αφορά γέφυρες με άνοιγμα άνω των 6 μέτρων. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το 60% αυτών των γεφυρών βρίσκεται στους 8 μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Επιπλέον, περίπου 1.000 είναι οι σιδηροδρομικές γέφυρες.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει Μητρώο Γεφυρών που να καταγράφει συστηματικά σε πανελλαδική κλίμακα σε μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων και το πιο δυσάρεστο είναι πως δεν έχει εκτιμηθεί η κατάσταση στη οποία βρίσκεται η κάθε μία από αυτές. Βέβαια, πως να γίνει αυτό όταν δεν υπάρχει σύστημα επιθεώρησης, εκτίμησης και συντήρησης-επισκευής.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις γέφυρες στους αυτοκινητόδρομους για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά μεν, τακτικά δε, συστήματα καταγραφής επιθεώτησης και αξιολόγησης και υλοποιούνται παρεμβάσεις όπου αυτό απαιτείται.

Σύμφωνα με το έγγραφο είναι άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η θεσμοθέτηση της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών (αντίστοιχη με τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων) η οποία θα διασφαλίζει τις διαδικασίες και θα ελέγχει την τήρηση ενιαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για την καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και βέβαια συντήρηση όλων των τύπων γεφυρών (οδικών, σιδηροδρομικών, πεζογεφυρών).

Ως πρώτη ανάγκη προκύπτει η σύνταξη του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών» για τον καθορισμό εθνικού θεσμικού πλαισίου. Θα τηρείται από τους κατά τόπους και βαθμίδες αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διαχείριση των γεφυρών.

Ως πρώτη ανάγκη προκύπτει η σύνταξη του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών» για τον καθορισμό εθνικού θεσμικού πλαισίου. Θα τηρείται από τους κατά τόπους και βαθμίδες αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διαχείριση των γεφυρών. Θα περιλαμβάνει:

-Το Μητρώο Γεφυρών, ένα λογισμικό για την καταγραφή και προσθαφαίρεση των γεφυρών. Θα συμπληρώνεται με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων καθώς και των επεμβάσεων στα πλαίσια της συντήρησης. Το λογισμικό είναι έτοιμο και έχει υλοποιηθεί σε μορφή βάσης δεδομένων.

Επίσης μέσω του ΚΕΣΓ περιλαμβάνονται:

-Εθνικά Εγχειρίδια Οπτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών
-Επιθεωρήσεις Γεφυρών
-Αξιολόγηση Γεφυρών
-Συντήρηση Γεφυρών.
Ypodomes.com
Ν.Καραγιαννης