Επιμελητήριο Ιωαννίνων: Ελπιδοφόρες οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας για το 2020

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ.Δημήτριος Δημητρίου, επισημαίνει τις ελπιδοφόρες προοπτικές της επιχειρηματικότητας για το 2020, που απορρέουν από το θετικό ισοζύγιο μεταξύ εγγραφών και διαγραφών των επιχειρήσεων έτσι όπως αποτυπώθηκαν μετά και την αποτίμηση στις 31/12/2019 μέσω των ηλεκτρονικών στοιχείων του «ΓΕΜΗ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων , στις 31/12/2019 , παρατηρείται πως το ισοζύγιο μεταξύ εγγραφών και διαγραφών αποτιμάται θετικό κατά 251 επιχειρήσεις επιπλέον .
Αξίζει να αναφερθεί πως μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος των υπηρεσιών με τα στοιχεία να δείχνουν πως σε κάθε (1)μια επιχείρηση που έκλεισε το 2019 άνοιξαν περίπου (4) τέσσερις νέες επιχειρήσεις .
Αναλυτικότερα εγγράφησαν 465 νέες επιχειρήσεις και διεγράφησαν 123 μέχρι και το τέλος του 2019 .
Στα σημαντικότερα των αρχείων του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σημειώνεται και η προτίμηση νεοσύστατων επιχειρήσεων στην ίδρυση επιχείρησης με νομική μορφή Ι.Κ.Ε, με αυξητικές τάσεις και για το 2020, οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» καθώς και στο τμήμα των Υπηρεσιών οι επιχειρήσεις με νομική μορφή «Ενεργειακή Κοινότητα» , ενώ παράλληλα ως θετικό στοιχείο αποτιμάται και η δημιουργία 23 νέων επιχειρήσεων με νομική μορφή Α.Ε, έναντι μόλις μίας διαγραφής .
Στα αρνητικά της αποτίμησης μέσω του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θα πρέπει να σημειώσουμε την πτώση στον κλάδο του εμπορίου και της μεταποίησης που παρουσιάζουν αρνητικά ισοζύγια -29 και -54 αντίστοιχα με τα στοιχεία να αποδεικνύουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων σε αυτούς τους κλάδους , ήταν ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες λόγω της παρατεταμένης κρίσης, της επιβάρυνσης της φορολογίας αλλά και της πτώσης της κατανάλωσης οδηγήθηκαν σε κλείσιμο . Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε , κυρίως στον κλάδο του εμπορίου οτι αρκετές διαγραφές είναι απο ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν λόγω συνταξιοδότησης .
Μέσω των στοιχείων ωστόσο σημειώνεται, ότι η επιχειρηματικότητα παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη, με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να αναζητούν συνεργασίες και να δημιουργούν περισσότεροι από δυο , επιχειρήσεις ολοκληρωμένων λύσεων και κλάδους όπως ο τουριστικός να κινείται αυξητικά, είτε με μορφές επιχειρήσεων όπως ξενώνες και καταλύματα είτε με στόχευση σε τουριστικές υπηρεσίες, ενώ αργά αλλά σταθερά επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας και πληροφορικής φαίνεται πως εκδηλώνουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για μεγαλύτερη παρουσία στο Ν.Ιωαννίνων .
Τέλος, μετά και τα επίσημα στοιχεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο Πρόεδρος Δρ.Δημήτριος Δημητρίου σημείωσε, πως η επιχειρηματικότητα φαίνεται πως και στα δύσκολα ξέρει να παλεύει και να δημιουργεί αλλά από την πλευρά της και η πολιτεία θα πρέπει να αποδείξει έμπρακτα μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών παρεμβάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών πως είναι ικανή να δημιουργήσει και να υποστηρίξει τις νέες αναπτυξιακών προοπτικές που διαφαίνονται .