Επιμελητήριο Ιωαννίνων: Νέα Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Δικτύωσης

Nodus - E-Business II
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων, ανέπτυξε την «Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Δικτύωσης» (https://businessplatform.uhc.gr) η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων.
Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας – επαφής όλων των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων της χώρας, με τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:
– προσφορές – ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών
– αναζητήσεις συνεργασιών
– οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών
– οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
– έκφραση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας
Πώς θα λειτουργεί
Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν – αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό – να αναρτούν ενημερώσεις – ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:
– την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
– την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
– τις αναζητήσεις συνεργασιών,
– τις προσφορές – ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
– τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,
– το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λπ.) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα.
Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει – επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:
– Την γεωγραφική περιοχή,
– Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),
– Το χρονικό διάστημα και
– Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.
Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση – επικοινωνία.
– Η διεύθυνση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι η https://businessplatform.uhc.gr
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι προσβάσιμη τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets κλπ.) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η χρήση του συστήματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα όλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΚΕΕ, οι οποίες είναι ταμειακά ενήμερες, στο οικείο Επιμελητήριο.