Επιστολή της Μ. Τζούφη στους εκπαιδευτικούς για το “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”

Αναλυτικά η επιτολή:

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,

 

αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή και παραγωγική σχολική χρονιά σε όλους και όλες. Παράλληλα, επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή την επέκταση του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ), από τη φετινή σχολική χρονιά, σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

 

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος ΜΝΑΕ ξεκίνησε το προηγούμενο σχολικό έτος, σε 9 Επαγγελματικά Λύκεια. Φέτος, η ουσιαστική αυτή παρέμβαση γενικεύεται σε όλα τα ΕΠΑΛ, στοχεύοντας στην ομαλή μετάβαση των μαθητών και των μαθητριών από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

Στο Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από ευρεία και διαλογική συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, θεωρούμε πως οι δράσεις του Προγράμματος μπορούν να προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες στους μαθητές και τις μαθήτριες, αξιοποιώντας κατάλληλα τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους, καθώς και τις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρει η Επαγγελματική Εκπαίδευση μέσω της εναλλακτικής προσέγγισης  των διδακτικών αντικειμένων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε στην εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, εντός του διδακτικού ωραρίου με 2 εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στη σχολική τάξη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο γλωσσικός και αριθμητικός γραμματισμός μέσα σε κλίμα ισοτιμίας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οι προσλήψεις 442 εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ02 και ΠΕ03 πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ έχει προγραμματιστεί η σχετική επιμόρφωσή τους.

 

Επίσης, έχουν ήδη προσληφθεί και τοποθετηθεί ψυχολόγοι με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών των ΕΠΑΛ, την εδραίωση εμπιστοσύνης, την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με τις τοπικές δομές και τη στενότερη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Οι ψυχολόγοι θα ενημερωθούν για τον απαιτητικό τους ρόλο σε 2 ημερίδες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ προβλέπεται η στήριξή τους σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και η επιμόρφωσή τους από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές.

 

Επιπρόσθετα, ενεργοποιείται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή», αποσκοπώντας στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ο Σύμβουλος Καθηγητής «επιφορτίζεται» με ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, συμβουλεύει και στηρίζει τους μαθητές, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών Σχεδίων Δράσεων (projects), τα οποία υλοποιούνται κατά τις ώρες της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Τα projects μπορούν να συνδέονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα Σχέδια Δράσης μπορούν να παρουσιάζονται στις τοπικές κοινωνίες με ανοιχτές εκδηλώσεις.

 

Βασικό μας μέλημα αποτελεί ο εξοπλισμός των ΕΠΑΛ με υποδομές τηλεδιάσκεψης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και των καλών πρακτικών, καθώς και την ενημέρωση. Καμία σχολική μονάδα, κανείς εκπαιδευτικός και μαθητής δεν θα είναι «μόνος» στον καθημερινό αγώνα, αλλά οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

 

Η πιλοτική εφαρμογή του ΜΝΑΕ είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με τις συνεργασίες τόσο εντός, όσο και μεταξύ των σχολείων να αξιολογούνται ως εφικτές, αποδοτικές, εκπαιδευτικά και κοινωνικά αναγκαίες. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών των 9 πιλοτικών σχολείων θα αξιοποιηθεί ώστε το Πρόγραμμα να μην περιοριστεί σε εγκυκλίους και οδηγίες. Οι εκπαιδευτικοί που αποκόμισαν εμπειρίες το προηγούμενο σχολικό έτος, καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των υπόλοιπων σχολείων.

Στο Υπουργείο είμαστε πεπεισμένοι πως τέτοιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να παράξουν αποτελέσματα δίχως την ενεργό συμμετοχή και την ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για το λόγο αυτό, η δική σας συμμετοχή, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η εμπλοκή στη συλλογική αυτή προσπάθεια, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη και αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 

  Μερόπη Τζούφη

 

 

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων