Επιστρέφονται άδειες και πινακίδες

Nodus - E-Business II

Με απόφαση της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου, επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές.

Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.