Επιστροφή εισφορών για μηχανικούς – υγειονομικούς

Την επιστροφή εισφορών που έχουν καταβάλει μετά την 1/1/2016 μπορούν να ζητήσουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή έμμισθοι μηχανικοί (ως ειδική προσαύξηση στο ΤΣΜΕΔΕ ) και υγειονομικοί (στον κλάδο μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ). Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλου, για τον χρόνο ασφάλισής τους στους συγκεκριμένους κλάδους μέχρι τις 31/12/2015, ο νέος ασφαλιστικός νόμος προβλέπει προσαύξηση της κύριας σύνταξής τους. Η επιπλέον παροχή υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στην ειδική προσαύξηση ή στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.