Επιτρέπεται το κυνήγι στον υγρότοπο της Σαγιάδας

Επιτρέπεται πλέον το κυνήγι στον υγρότοπο της Σαγιάδας καθώς δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι σχετικές αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Β. Μιχελάκη, που καθορίζουν το πλαίσιο άσκησης της θήρας στην περιοχή.
Με τις αποφάσεις αυτές ανακαλείται η Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας (ΚΥΑ 36427/23-3-2009), με θέμα τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και Εκβολών του ποταμού Καλαμά, η οποία κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με την δεύτερη απόφαση ορίζεται η περιοχή απαγόρευσης της θήρας σε έκταση εμβαδού 1371 στρεμμάτων, στην οποία απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη. Η περιοχή απαγόρευσης βρίσκεται στη θέση «Βάλτος – Μασκλυνίτσα» της κτηματικής περιφέρειας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

ert.gr