Ερχεται το χαράτσι 10% στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης

Όσοι έχουν συνδρομητική τηλεόραση θα δούν μια επιβάρυνση 10% στον λογαριασμό που θα λάβουν στο τέλος του μήνα.Υπενθυμίζεται πως το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης επιβάλλεται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης συνδρομητικής τηλεόρασης. Επί του προσαυξημένου με το τέλος 10% συνολικού λογαριασμού θα επιβάλλεται στη συνέχεια ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%.