Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τις κυρώσεις σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν παράνομα

Για την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προβλέψει κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο διοικητική άδεια ρωτά ο Βασίλης Γιόγιακας τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην Ερώτηση σημειώνεται ότι, αν και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενημερώνει τις λοιπές αρμόδιες Αρχές για διαπιστωμένες περιπτώσεις παράνομης λειτουργίας, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης γιατί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται κύρωση για τα εκπαιδευτήρια που λειτουργούν δίχως άδεια.