Εως 20 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για εξετάσεις ακτινοφυσικών και για ιατρική ειδικότητα

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις  περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018   είναι έως και  την Τρίτη 20-11-2018.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.13475/11-2-2014Υ.Α.υποβάλλονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για κάθε επάγγελμα απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και στις εξής ημερομηνίες:

 

Α. Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, την Δευτέρα 3-12-2018 και ώρα 10.00 π. μ.  στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής- κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.

 

Β. Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την Τρίτη 4-12-2018 και ώρα 10.00 π. μ. στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή

 

Υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις και είχαν γίνει δεκτοί για εξετάσεις κατά τη δημοσίευση του Ν. 4058/2012 και είχαν δοκιμασθεί με επιτυχία έστω και σε ένα μάθημα ή έχουν δοκιμασθεί με επιτυχία σε ένα μάθημα μετά την δημοσίευση του Ν. 4058/2012, δεν θα καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά. Απαιτείται η υποβολή μόνο σχετικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις.

Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη κατηγορία υποχρεούνται στην υποβολή νέας αίτησης, μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην Υ7α/ΓΠ.οικ. 13475/11-2-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Αιτήσεις υποψηφίων, που έχουν υποβληθεί μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4058/2012 (22-3-2012), δεν ισχύουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

1.Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων, Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87131

 

2.Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας, Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512

3.Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60185 & 60184

 

4.Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας, Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113

 

5.Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας 213-2161501

 

 

Συμπλήρωση- τροποποίηση του καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας

 

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε  η Αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.82828 Υ.Α. (ΦΕΚ 4868/Β/31-10-2018) σχετικά με τη Συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ Β΄ 314) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α. Τίθεται σε ισχύ μεταβατική περίοδος έως 20-11-2018 όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση στις ειδικότητες Αλλεργιολογίας, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Χειρουργικής Παίδων και Ωτορινολαρυγγολογίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εκτός από τους ιατρούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα και υπάγονται σε αυτές, έχουν και οι ιατροί των οποίων εκκρεμούν οι αιτήσεις τους ή είναι υπό διορισμό στο προκαταρκτικό στάδιο αυτών. Οι ιατροί αυτοί, εφόσον επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υποχρεούνται να δηλώσουν με αίτησή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οικεία Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ότι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές.

Επίσης, αν εκκρεμεί η αίτησή τους για το προκαταρκτικό στάδιο οφείλουν να τη διαγράψουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να υποβάλλουν αίτηση για τις αναφερόμενες ειδικότητες. Σε περίπτωση που η διαγραφή της αίτησης γίνει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που εκκρεμεί ή υποβάλλεται η τυχόν νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης διαγραφής. Αν είναι υπό διορισμό για το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης της τοποθέτησης τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα τοποθετούνται οι ιατροί που ασκούνται σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις.