Ηγουμενίτσα: Ιδού το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ηγουμενίτσας.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεδρίασε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της περιόδου 2019 – 2023 με αποκλειστικό αντικείμενο την εκλογή του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Υπό την Προεδρεία του πλειοψηφούντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Σωτήριου Μήτση διενεργηθήκαν, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, οι διαδικασίες ανάδειξης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου με τα κάτωθι αποτελέσματα:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: κ. Δονάτος Μαρτίνης

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: κ. Αναστάσιος Ρούσης

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: κ. Γεώργιος Βασιλειάδης

Στη συνέχεια το Συμβούλιο κλήθηκε να εκλέξει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η σύνθεση των οποίων είναι η κάτωθι:

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη:

Χριστίνα Τζέλλου του Κωνσταντίνου
Γεράσιμος Φουσέκης του Βασιλείου
Χρήστος Κάτσιος του Μιχαήλ
Θωμάς Δημητρίου του Κωνσταντίνου
Αναπληρωματικά Μέλη

Ηλίας Λώλης του Νικολάου
Κωνσταντίνος Τσουμάνης του Γεωργίου
Παναγιώτης Νταής του Βασιλείου
Σπυρίδων Κάτσης του Σωτηρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά Μέλη:

Βασιλική Τσώτου Νικολάου του Θωμά
Απόστολος Τζώρτζης του Κωνσταντίνου
Σπυρίδων Βαλάκος του Ιωάννη
Σπυρίδων Κάτσης του Σωτηρίου
Αναπληρωματικά Μέλη

Δημήτριος Πάκος του Νικολάου
Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου του Λεωνίδα
Γεώργιος Καλφόγλου του Αθανασίου
Γεώργιος Βασιλειάδης του Σπυρίδωνα