Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

  ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Κοπτική ραπτική 50
2 Επεξεργασία Κειμένου -Διαδίκτυο(Ι) 50
3 Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις(ΙΙ) 50
4 Βάσεις Δεδομένων- εξειδικευμένα θέματα(ΙΙΙ) 50
5 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
6 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
7 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
8 Αγγλικά στον τουρισμό (Α2) 25
9 Γερμανικά στον τουρισμό (Α1-Α2) 25
10 Ιταλικά στον τουρισμό (Α1-Α2) 25
11 Φωτογραφία 25
12 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2665028140

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ.Αποστολων43

Email: [email protected]

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.