Ηγουμενίτσα: Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με το την ΕΚΑΤΗ

Σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό – Συμβουλευτικό Οργανισμό ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε. προχωρά το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στοχεύοντας στην υποστήριξη πολιτών που έχουν ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας ή να ενισχύσουν την θέση εργασίας που ήδη κατέχουν.

 

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως στην:

 

  1. Ατομική και Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική
  2. Προώθηση σε ενεργητικές πολιτικές κατάρτισης, πρακτικής και απασχόλησης
  3. Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση φτώχειας και κάθε διάκρισης μέσω της πολύμορφης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
  4. Δράσεις ενημέρωσης Εργοδοτών και Δικτύωσης Επιχειρήσεων για προώθηση ανέργων στην απασχόληση (συνεργασία με Ο.Α.Ε.Δ.).
  5. ΔΩΡΕΑΝ εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων και ένταξή τους σε επενδυτικά προγράμματα.
  6. Υποστήριξη στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.) και ένταξή τους σε επενδυτικά-αναπτυξιακά προγράμματα.
  7. Πληροφόρηση για εργασιακά θέματα
  8. Ενημέρωση για θέματα Ασφαλιστικής, Εργατικής και Εκπαιδευτικής νομοθεσίας

 

Μέσα από τα παραπάνω επιδιώκουμε την πολύμορφη ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, ώστε με αυτοπεποίθηση, γνώση, βελτιωμένες δεξιότητες και νέες αντιλήψεις αξιοποιώντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που επιχορηγούν την επιχειρηματικότητα να στοχεύσει σε αναζήτηση της κατάλληλης απασχόλησης.

 

Η συνεργασία της ΕΚΑΤΗ ΙΚΕ με το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει για την ολοκληρωμένη στήριξη των δημοτών του.

 

Επισημαίνεται τέλος ότι η συνεργασία είναι χωρίς οικονομικό αντικείμενο.

 

Η διασύνδεση με την ΕΚΑΤΗ Ι.Κ.Ε. θα γίνεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας το οποίο αποτελεί κεντρικό σημείο υποδοχής, καταγραφής και ενημέρωσης.