Ηγουμενίτσα: 3 προτάσεις για χρηματοδότηση απο τον Δήμο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσια της στοχευμένης προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προσπαθεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν με σκοπό την κατασκευή έργων που θα αλλάξουν το αστικό τοπίο και όχι μόνο.

Έτσι στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 2η προκήρυξη», ο Δήμος Ηγουμενίτσας υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις:

  1. «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων – ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 2.360.434,97€
  2. «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου», συνολικού προϋπολογισμού 714.000,00€
  3. «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης», συνολικού προϋπολογισμού 409.200,00€

Υπέβαλε στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» τις ακόλουθες προτάσεις:

  1. Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χωρών και χωρών πράσινου στον οικισμό Γραικοχωρίου (Δημιουργία μικρού αμφιθέατρου και χώρου παιδικής χαράς), συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€
  2. Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χωρών και χωρών πράσινου στον οικισμό Νέας Σελεύκειας (διαμόρφωση πεζοδρομίων και χώρου παιδικής χαράς), συνολικού προϋπολογισμού 345.170,00€

Ακόμη έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του «προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020» οι ακόλουθε προτάσεις:

  1. «Αγροτική Οδοποιία στον κάμπο Νέας Σελεύκεια και από Μακρυγιάλι έχω πύργο Λυγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 540.000,00€
  2. «Αγροτική Οδοποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο» συνολικού προϋπολογισμού 588.000,00€

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι υποβληθέντες φάκελοι όσο και οι μελέτες συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι υπάλληλοι της οποίας εργάσθηκαν άοκνα προς αυτόν τον σκοπό.