Ημέρα μνήμης Εθνικών Ευεργετών- Η Π. Σ. Ε. συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής

30 Σεπτεμβρίου. Ημέρα μνήμης Εθνικών Ευεργετών. Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στις 11.00′ το πρωί καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα.

Περιφέρεια Αττικής.
Ηµέρα Μνήµης τωνΕθνικώνµαςΕυεργετών

ΠρόγραµµαΕκδηλώσεων
Αθήνα, Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016

Σηµαιοστολισµός τµήµατος πόλης(Πλατεία Μητροπόλεως, οδός Μητροπόλεως, πλατεία Συντάγµατος, Μνηµείο Άγνωστου Στρατιώτη) από της 9ης πρωινής ώρας µέχρι 12:00′.
10:00′.
Επιµνηµόσυνη ∆έηση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών Προεξάρχοντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερώνυμου Β’.
Οµιλία από τον Μελέτιο-Αθανάσιο ∆ηµόπουλο, Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
10:45΄.
Κατάθεση Στεφάνων στο Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτηαπό:
•Εκπροσώπους Ιδρυµάτων, που είτε φέρουν τα ονόµατα
των Εθνικών µας Ευεργετών, είτε έχουν υποστηριχθεί από αυτούς
•∆ήµαρχο Αθηναίων
•Περιφερειάρχη Αττικής
•ΕκπρόσωποΕ νόπλων ∆υνάµεων
.Εκπρόσωπο Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
•Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων για τα Πολιτικά Κόµµατα και το ΕυρωπαϊκΚοινοβούλιο
•Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης
12:00′ -14:30′.
Στρογγυλή Τράπεζα από την Eταιρεία Ελλήνων Ευεργετών µε θέµα: «Χτίζοντας µια νέα Ελλάδα, µια αλληλέγγυα Ευρώπη και ένα καλύτερο κόσµο µέσω της ευεργεσίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης. ΑµφιθέατροΚ.Ε.∆.Ε. (Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8)
12:00′ Προσέλευση
12:30′ Χαιρετισµοί Επισήµων
13:00′ «Άθλος Ευεργεσίας, Εθνική, Ευρωπαϊκή και Οικουµενική Ενόραση»
Ανάστος ∆ηµητρόπουλος, ∆ικηγόρος και Πρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών
13:20′ «Η ευεργεσία ως αντίδωρο και αντίδοτο της κρίσης αξιών και οικονοµιών στους σύγχρονους καιρούς»
Ιωάννα Κονδύλη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και Επίτιµος Πρόεδρος Συνδέσµου Υποτρόφων Ωνασείου Ιδρύµατος
13:45′. Παρουσίαση προγραµµάτων Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών
1. «Μουσείο Εθνικών Ευεργετών»
2. «Υιοθέτησε κι εσύ ένα µνηµείο, µπορείς!»
14:15′. Συζήτηση-Συµπεράσµατα