Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού:

Μια διαφορετική Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού θα γιορτάσουμε στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς η εμφάνιση της πανδημίας κλόνισε συθέμελα τον τουριστικό τομέα και όλα όσα ξέραμε ως τώρα γι αυτόν. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (World Travel & Tourism Council – WTTC), η πανδημία αναμένεται ως το τέλος του χρόνου να οδηγήσει σε απώλεια περισσότερων από 100 εκατ. θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως, και μείωση του παραγόμενου ΑΕΠ κατά 2,7 τρις δολάρια. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, αναμένεται να είναι πέντε φορές βαρύτερες από την οικονομική κρίση του 2008.
Οι επιπτώσεις για τη χώρα μας είναι τεράστιες, αφού ο τομέας του τουρισμού συνεισφέρει άμεσα το 11,7% του ΑΕΠ ενώ κατά τους μήνες αιχμής, η άμεση συνεισφορά στην απασχόληση φθάνει το 16,7% και η έμμεση 36,7%-44,2%. Παράλληλα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι η ζημία για τα ελληνικά ξενοδοχεία θα φθάσει τα 4,46 δις ευρώ, εκ των οποίων, τα 3,26 δις αφορούν τα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας, και τα 1,2 δις τα δωδεκάμηνης λειτουργίας.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 76,9% και διαμορφώθηκε στις 2.178 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 9.407 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 84,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 55,4%. Ακόμα, κατά την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 87,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 678 εκατ. ευρώ, έναντι πάνω από 1,5 δισ.ευρώ το περυσινό α’ εξάμηνο. Αντίστοιχα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 1.131 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 78,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 74,7% και διαμορφώθηκε στις 1.046 χιλ. ταξιδιώτες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει με τα πιο μελανά χρώματα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω.
Χώρες Αφίξεων Αριθμός Ταξιδιωτών Πτώση από το 2019
Γερμανία 14.8000 89,1%
Γαλλία 35.000 93,4%
Αγγλία 117.000 89,4%
ΗΠΑ 86.000 79,6%
Ρωσία 22.000 85,5%
Πίνακας 1.
Επιπρόσθετα, η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 έφτασε στο 90,4% και διαμορφώθηκαν στα 271 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 83,4% και διαμορφώθηκαν στα 405 εκατ. ευρώ. Αυτό που παρατηρείται επίσης φέτος είναι οι μεγάλες μονάδες που βασίζονταν στο μαζικό τουρισμό να έχουν τεράστιο πρόβλημα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των τουριστών επιλέγει πιο prive καταλύματα, περισσότερο ελεγχόμενα υγειονομικά, λιγότερο εκτεθειμένα σε ευρύ κοινό.
Ενδεικτικές του τεράστιου πλήγματος που υπέστη ο τουρισμός είναι οι εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων):«Η αρχική μας εκτίμηση για έσοδα από το εξωτερικό μεταξύ 4-5 δισ.ευρώ, δυστυχώς διαψεύδεται, κυρίως λόγω των εξελίξεων της πανδημίας διεθνώς και ο πήχης πλέον έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο των 3-3,5 δισ. ευρώ για όλο το 2020». Στο τρέχον περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική επανάκαμψη της πανδημίας στην Ελλάδα ένας σημαντικός αριθμός των περίπου 5.000 ξενοδοχείων (σε σύνολο 10.000) που έχουν επιλέξει να λειτουργήσουν υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες της συγκυρίας, έχει αρχίσει να κλείνει ή να εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει.
Ελάχιστες ευρωπαϊκές οικονομίες εξαρτώνται από τον τουρισμό όσο η ελληνική. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικά οικονομικό πλαίσιο καλούνται να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν τους τρόπους να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Το κεντρικό κράτος αλλά και οι αυτοδιοικήσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού οφείλουν άμεσα να ανακοινώσουν νέα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων, πριν είναι αργά για όλους.