Η “Ήπειρος Ανατροπής” για τα απορρίματα

Αναλυτικά

Το ερχόμενο φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων. Οι πραγματικές διαστάσεις της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών αρχίζουν να συνειδητοποιούνται και αναζητούνται λύσεις ή νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών από όλους τους αρμόδιους.

Η Περιφερειακή παράταξη “Ήπειρος Ανατροπής” τον Ιούνιο του 2016, στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, είχε επισημάνει τις σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις που θα επέφεραν στους πολίτες οι επιλογές και ο σχεδιασμός της Περιφερειακής αρχής και η αποδοχή των επιλογών αυτών από τους Δημάρχους της περιοχής  μας, αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Η παράταξη είχε αμφισβητήσει –καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία- την χαμηλή τιμή που διατυμπάνιζε η περιφερειακή αρχή. Είχαμε από τότε τονίσει ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί που θα φτάσουν στους πολίτες θα έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο.  Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών, προβλέπεται τιμή ανά τόνο πολλαπλάσια από αυτή που χαρακτήριζε η Περιφερειακή αρχή “μεγάλη επιτυχία”.

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης πολιτών και φορέων  σχετικά με τις πραγματικές διαστάσεις των όσων προβλέπει η τελική σύμβαση καθώς αυτή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Απαιτείται άμεσα η δημοσιοποίησή της και η έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για όλα όσα προβλέπει η σύμβαση και κυρίως για όλες εκείνες τις δράσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ της  οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών, αλλά και δράσεις  που θα ενισχύουν την προσπάθεια ανακύκλωσης στην πηγή και θα αναπτύσσουν τη περιβαλλοντική συνείδηση.