Η Οικονομία με απλά Ελληνικά

Εγκαινιάζεται σήμερα μια νέα στήλη, μέσω της οποίας θα ανακαλύψουμε τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά όχι με οικονομικές ορολογίες. Με απλά Ελληνικά

Η παρούσα κατάσταση της οικονομίας μας δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων αλλά συνειδητών

επιλογών.

Ο καθένας μπορεί με απλές και γρήγορες σκέψεις να καταλάβει ότι έγιναν λάθη.

Σας παραθέτω μερικές από τις αιτίες που μας οδήγησαν στο σήμερα.

Tα 10 από τα βασικότερα αίτια που μας οδήγησαν στα γεγονότα του 2010 (ΔΝΤ, μνημόνια κλπ) είναι:

  1.  Το αναποτελεσματικό και διαβρωμένο πολιτικό σύστημα που κατά κύριο λόγο στηρίζεται α) στις πελατειακές σχέσεις και β) στην διαπλοκή με μεγάλα οικονομικά και άλλα συμφέροντα, εγχώρια και ξένα.
  2.  Η στείρα αντιπαράθεση (αντί της δημιουργικής συνεργασίας) των πολιτικών κομμάτων και η ανυπαρξία εθνικής στόχευσης και στρατηγικής, σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης και της οικονομίας.
  3. Η επί δεκαετίες επικέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε λίγους και ευπαθείς τομείς, όπως ο Τουρισμός, η Οικοδομή και το Εισαγωγικό Εμπόριο.
  4. Ο ανεξέλεγκτος, σε μεγάλο βαθμό άσκοπος και υπερβολικά υψηλός δανεισμός.
  5. Η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου στον δημόσιο τομέα και η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος (κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση).
  6. Η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής (πρωτογενής τομέας) λόγω των ποσοστώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και των ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων για ανύπαρκτες αγροτικές παραγωγές, που απονεύρωσαν το αγροτικό δυναμικό και διέβρωσαν την διάθεση εργασίας του.
  7. Η διαχρονική πολεμική τακτική του Ελληνικού κράτους κατά της επιχειρηματικότητας, με υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, ατελείωτα γραφειοκρατικά εμπόδια κλπ.
  8. Το ελλειμματικό Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών.
  9. Η δημιουργία άκρατης, υπερκαταναλωτικής συνείδησης στον πληθυσμό, σε συνδυασμό με την νοοτροπία “βολέματος” και εξυπηρέτησης του προσωπικού συμφέροντος.
  10. Η τεράστια σε μέγεθος παραοικονομία, η οποία έχει στερήσει ζωτικούς πόρους από το κράτος.

 

Σε όλα τα παραπάνω όλοι μας θα αναγνωρίσουμε αλήθειες που δεν θέλουμε κάποιοι από εμάς να

παραδεχθούμε. Ο καιρός που δρούσαμε με πυξίδα το στενό και μόνο ατομικό συμφέρον έχει παρέλθει

(ελπίζω ) είναι καιρός να δράσουμε με βάση  το συλλογικό συμφέρον.     .

Ένα να θεωρούμε σίγουρο η κρίση δεν έχει ….. πάτο και ελπίζω να μην χρειαστεί να το διαπιστώσουμε

στην πράξη.