Θερινό σχολείο στο Μέτσοβο τον Αύγουστο

Tο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιοποιεί τις προσκλήσεις των δυο θερινών σχολείων που οργανώνει με θέμα τη Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας στο Μέτσοβο (20-25 Αυγούστου 2017) και τις Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή στο Πήλιο (24-30 Ιουλίου 2017).

 

Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017

Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017/Application-Form

 

Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017

Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017/Application-Form