Θετικές γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για τέσσερις Μελέτες Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων που αφορούν πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, δύο για έργα του τομέα Ενέργειας και μία (με επιφυλάξεις) για μονάδα παραγωγής σκυροδέματος.

Αναλυτικά:

Πτηνοτροφικές μονάδες:

Οι θετικές γνωμοδοτήσεις αφορούν τις εξής Μελέτες:

 «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 57.000 σε 71.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δ.Ε. Ζίτσας, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 «Ε.Π.Ο. αλλαγής εκτρεφόμενου είδους και αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 10.300 ινδιάνους κρεατοπαραγωγής σε 40.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»
 «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας 21.500 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ» της Τ.Κ. Καλοβάτου, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»
 «Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθιών πάχυνσης και ανόρυξη υδρογεώτρησης για ιδία χρήση νερού, στη θέση «Τσατέρι Γκουλιμή» η Κοινότητας Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας».

Έργα Ενέργειας:

Οι θετικές γνωμοδοτήσεις αφορούν:

• «Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και τα συνοδά του έργα(οδοποιίας -διασύνδεσης), στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά & Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία)
• «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας, 150 kV, Υποσταθμός (Υ.Σ.) Ηγουμενίτσας- Τερματική Διάταξη (Τ/Δ) ΑΕΤΟΥ, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Φιλιατών & Σαγιάδας, Δ. Ηγουμενίτσας & Φιλιατών, Π.Ε Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση).

Θετική (με σχετικές επιφυλάξεις) κατά πλειοψηφία ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΑΡΕ ΜΑΔΕΣ», της Τ.Κ. Λιβαδαρίου, Δ.Ε. Πάργας, Δ. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου», που εξ αναβολής συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση.

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τη γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, δυναμικότητας 900 πτηνών/hr ή 7.200 πτηνών/day ή δυναμικότητας ζώντος βάρους σφαγίων 15,50 th/day, εγκατεστημένο στη θέση «Κούτσουρα ή Μετζετιές» της Τ.Κ. Ανέζας του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, 2 Περιφέρειας Ηπείρου».