Θετικές εξελίξεις για τα υδροπλάνα βλέπει ο Φ. Φίλιος

Ρεπορτάζ: Β. Πανταζής