Θ. Μπέγκας: «Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων»

Την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν προκειμένου να μειωθεί το κόστος που θα προκύψει από τη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων έθεσε ως προτεραιότητα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, σε ερώτηση που του έγινε με αφορμή τη σύσκεψη των Δημαρχών της Ηπείρου με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων.
Όπως τόνισε ο κ. Μπέγκας, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το τελικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δήμους, προσθέτοντας ωστόσο πως το καίριο ζήτημα είναι να αναζητηθούν οι τρόποι μείωσής του.
«Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια υπόθεση στην οποία συμφωνούμε όλοι, όχι μόνο υπό των φόβο των προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί επιβάλλεται να εφαρμόζουμε τις σύγχρονες μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε με αριθμούς κι γι’ αυτό ζήτησα την επικαιροποίηση της μελέτης που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Ηπείρου με βάση τα σημερινά πραγματικά δεδομένα. Το κυριότερο όμως είναι να λάβουμε υπόψη και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για μείωση του κόστους αυτού όπως για παράδειγμα την ανακύκλωση αλλά και την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου από τα απορρίμματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μπέγκας, ο οποίος κλείνοντας υπογράμμισε τη σημασία που έχει η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει σε επίπεδο Ηπείρου ώστε να δημιουργηθούν οικονομικές κλίμακας.