Θ. Μπέγκας: «Εργαλείο» ανάπτυξης για τους Δήμους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Tα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξυπηρέτηση των Δήμων αναπτύχθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων παρουσία αιρετών από όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων, κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας του Δημάρχου Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα και του Προέδρου του Ταμείου, Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη.
Ειδικότερα, οι αιρετοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες Συγχρηματοδότησης Δημοτικών Έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την δυνατότητα συμβολής του ΤΠΔ στη Χρηματοδότηση Έργων στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού, Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας, Αναχρηματοδότησης των Δημοτικών Δανείων, Ισοσκέλιση των Προϋπολογισμών, Χρηματοδότηση μελετών κλπ.
Στο αίτημα, των δήμων της Ηπείρου να γίνει πιο ελκυστικό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σχέση με τις τράπεζες, ο κ. Βαρλαμίτης απάντησε ότι το ταμείο προσπαθεί να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, υπενθύμισε ότι από τις αρχές του 2015 “τρέχει” ένα πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων των ΟΤΑ που οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιτοκίου τους και στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί περίπου το 50% των Δήμων και πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γίνεται προσπάθεια να αλλάξει το μείγμα της χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών προγραμμάτων των ΟΤΑ ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης.
Ο Δήμαρχος Ιωανίνων, Θωμάς Μπέγκας, καλωσόρισε τον κ. Βαρλαμίτη στον τόπο του, αφού η καταγωγή του είναι από τα Γιάννενα, τόνισε πως στα χρόνια της κρίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι ένας σημαντικός φορέας χρηματοδότησης της ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η σχέση που έχει το Ταμείο με τους Δήμους πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή ώστε να διαμορφωθούν δυναμικές συνεργασίες.
«Σε μια περίοδο που το ταμείο δείχνει σημάδια εξωστρέφειας προς την αυτοδιοικήση και θέλει να βοηθήσει τόσο σε οργανωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο τους Δήμους, έχουμε την τύχη να ηγείται ένας Γιαννιώτης κι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα με μια ανταλλαγή απόψεων η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη χρήση των εργαλείων που παρέχει το Ταμείο στους Δήμους», σημείωσε ο κ. Μπέγκας.